dinsdag 7 januari 2014

De omgevingscirkel


Anouk Depuydt schuift vijf levensdomeinen naar voren waarop de verbondenheid gestalte kan krijgen.
In haar vijf-cirkel-model of haar omgevingscirkels, wil ze de mens opnieuw verbinden met zichzelf,de anderen,voorwerpen en materialen,de sociale omgeving en de natuurlijke omgeving.

Verbondenheid met zichzelf
We zoeken verbinding met onszelf,met onze gevoelens,verlangens,gedachten.
Mensen moeten leren zich goed te voelen in hun vel,zichzelf te aanvaarden met hun mogelijkheden en beperkingen.

Ik voel mij heel goed in mijn vel. Ik vind wel dat ik niet perfect bent,maar volgens mij is niemand dat.
Iedereen is anders,we moeten juist met die verschillen leren omgaan in de samenleving.
Ik denk dat mensen pas de verschillen van anderen kunnen aanvaarden als ze zichzelf eerst als individu hebben aanvaard.


Verbondenheid met anderen
Mensen zijn geen mensen zonder contact met anderen. Tussen mensen die mekaar ontmoeten is er altijd contact. Als dat contact goed is,komt er verbinding tot stand:echt luisteren,respect voor elkaar opbrengen,aandacht hebben voor wensen en behoeften van de ander.

Ik heb zelf veel contact met anderen. Ik ga graag weg met vrienden,gaan shoppen met een vriendin of gezellig eens naar de cinema. Overal ontmoet je mensen;op straat,op het werk,in de winkel,....
Bij sommige mensen kan je je goed voelen,bij andere niet. Ik denk dat iedereen in onze samenleving dat gevoel wel al eens heeft gehad. Maar ik vind toch dat men dat gevoel niet zo mag uiten tegenover de andere persoon,men moet er discreet mee omgaan. In de samenleving merk je dat dit nu nog steeds problemen geeft waardoor mensen worden gepest,er geen respect is,mensen soms niet echt naar elkaar luisteren en geen aandacht hebben voor de andere en misschien kan dit wel leiden tot zelfmoordneigingen.
Ik vind dat er in deze samenleving nauwelijks nog tijd wordt gemaakt voor de anderen.
Mensen zijn steeds zo gejaagd en druk in de weer dat ze geen tijd hebben om mensen beter te leren kennen en dan zijn vooroordelen snel gemaakt.


Verbondenheid met het materiële 
Mensen krijgen best ook binding met het materiële. Wanneer ze het materiële beter leren kennen,dan groeit ook de verantwoordelijkheid en de zorg ervoor.

Ik ben zelf milieubewust en wanneer ik iets leen van een ander zal ik dit altijd in de perfecte staat teruggeven. Sommige mensen in onze samenleving dragen hun steentje bij zoals vb. een gemeentearbeider zorgt ervoor dat hij het gras,de bloemperkjes in de wijk en het park proper houdt.
Toch zie je dat er op vele plaatsen blikjes en papier op de grond liggen. Vele jongeren en volwassenen hebben het blijkbaar moeilijk om afval in een vuilnisbak te droppen en tonen daarmee ook niet echt respect voor mensen die enigszins wel hun steentje willen bijdragen.
Ik vind het spijtig dat onze samenleving zo weinig respect heeft voor de materiële dingen.
Men zou van jongs af aan kinderen er moeten op wijzen dat men zorg moet dragen voor de dingen van anderen en voor de natuur. Op school kan men met kinderen eens langsgaan in een afvalfabriek of iedere klas om de beurt eens vuilnis laten rapen op de speelplaats, thuis kunnen ouders het goede voorbeeld geven.


Verbondenheid met de groep/samenleving/cultuur
Mensen maken deel uit van een grotere samenleving. Ook hiermee moeten ze verbinding kunnen maken.
Ieder mens/groep in kleinere of grotere samenlevingsverbanden verdient respect.
Ieder mens/groep heeft mogelijkheden en kwaliteiten en dient in zijn eigenheid te worden gewaardeerd.
Zo groeit verbondenheid tussen de mens en de gemeenschap waarin hij leeft en tussen groepen en het grotere samenlevingsgeheel.

Ik ben altijd vriendelijk en waardeer ieder mens of groep in de samenleving.
Soms zou ik willen dat mensen wat meer respect hebben,zo zal er ook meer verbondenheid en samenlevingsgevoel ontstaan. Als er meer samenlevingsgevoel gecreëerd is, zou je in de media waarschijnlijk minder te horen krijgen van oorlogen of uit de hand gelopen ruzies.


Verbondenheid met het levengeheel/de natuur
In deze verbondenheid raken alle andere verbondenheden elkaar.
In de godsdienstige of andere levensbeschouwingen vinden we vaak bovenvernoemde onderdelen van verbondenheid terug.


Ik ben gelovig maar ga zelf niet veel naar een kerk. Ik ga enkel naar de kerk op gelegenheden zoals vb. een communie of een begrafenis. Ik vind dit ook niet echt nodig om steeds naar de kerk te gaan. Je kan je geloof ook anders uitdrukken vb. als ik mij niet zo goed voel neem ik even een stil moment,of als de dag voorbij is denk ik nog even terug aan hoe de dag verlopen is,of bij een examen doe ik een gebedje in stilte op mijn kamer.  Dit zijn ook manieren van uitdrukken die bij het geloof hoort en iedereen moet zijn eigen weg daarin vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten